Angyali imák

Napindító Ima

Mennyei Atyám legyen meg a te akaratod a mai nap is. Ez a nap tökéletes, és én hálás vagyok ezért a tökéletes napért, amikor csoda csodát követ. Egészség, nyugalom, békesség, bőség, szeretet árad és nem lesz a csodának se vége se hossza. Kedves Angyalok, kérlek segítsetek, hogy a mai napon a gondolataim, cselekedeteim, érzelmeim a tiszta fényen és szereteten alapuljanak. Köszönöm, Áldás.

Napzáró Ima

Mennyei Atyám, hálát adok a mai nap ajándékaiért, áldásaiért, tanításaiért. Köszönöm, hogy vezettél utamon és vigyáztál rám minden percben. Bocsánatot kérek mindenkitől, akit megbántottam, és Én is megbocsájtok mindenkinek, aki megbántott engem. Kedves Angyalok, kérlek benneteket, hogy töröljétek a negatív teremtésre irányuló tudatos és nem tudatos gondolataimat, érzéseimet és semmisítsétek meg a hatásait az idő minden síkján. Köszönöm, Áldás.

Ima az egészségért és a gyógyulásért

Istenem! Tudom, hogy önmagad tökéletes képmására alkottál engem. Kérlek téged Szent Szellem, és Mihály Arkangyal, segítsetek megismerni és megtapasztalni ezt az egészséget fizikai testemben. Kész vagyok elengedni minden olyan gondolatot és viselkedésformát, ami a betegség és a fájdalom illúzióját kelti életre bennem és körülöttem. Tudom, hogy mindenütt jelenvaló vagy, ezért jelen vagy testem minden sejtjében is. Kérlek, segíts, hogy érezzem szeretetedet fizikai testemben, hogy tudjam és érezzem, hogy a karjaidban tartasz, és gyógyítasz. Köszönöm, Áldás.

Ima szeretteink egészségéért

Szeretett Istenem! Kérem és köszönöm, hogy elküldöd Rafael Arkangyalt és a gyógyító Angyalokat szeretett XY mellé. Látom, hogy Te Szent Szellem, Rafael Arkangyal és a Gyógyító Angyalok körbeveszitek őt. Elképzelem, ahogy mosolyog, és jól érzi magát. Tudom, hogy valójában jól van, és kérem a segítségeteket, hogy ez a béke és egészség valósággá váljon mindennapi tapasztalatainkban is. Legyen meg a Te akaratod, úgy hogy mindenkinek a lehető legjobb legyen. Köszönöm, Áldás.

Ima családi kapcsolatok megjavulásáért

Istenem! Tudom, hogy nekem is és családtagjaimnak is vannak őrangyalai. Kérem ezeket az őrangyalokat, segítsenek rendbe hozni a köztünk lévő félreértéseket. Segíts, hogy el tudjuk engedni minden haragot, alacsonyrezgésű energiát, és képesek legyünk megbocsájtani egymásnak. Kérem, hogy tetteink, minden következménye semmisüljön meg az idő minden síkján, és felejtse el mindenki, akit érint. Segíts, hogy képes legyek elengedni az ítélkezést, amit magam vagy mások ellen hordozok. Kérem, hogy az őrangyalaink közvetítsék hozzánk utasításaidat, mert tudom, hogy a Te akaratod a béke és a szeretet Legyen meg az Égiek akarata, úgy hogy mindenkinek a lehető legjobb legyen. Köszönöm, Áldás.

Ima egy családtagért

Szeretett Istenem! Kérlek, hogy családtagom… XY, békét és boldogságot érezzen ebben az időszakban. Kérlek, küldj külön Angyalokat mellé, hogy megvigasztalják őt. Kérlek, borítsd be egész családunkat isteni szereteted egy újabb rétegével. Segíts, hogy megnyugodjunk, hogy legyen hitünk és bizalmunk. Kérlek, küldj egy jelet szeretetedről, hogy elengedhessük félelmeinket. Köszönet gyógyító szeretetedért. Áldás.

Ima a szülő-gyermek kapcsolat megjavulásáért

Istenem! Kérlek, segíts, hogy én és a gyermekem harmonikus kapcsolatban élhessünk egymással. Kérlek, segíts meggyógyítani minden félelmet, ami megakadályoz bennünket abban, hogy szeretetünket kifejezzük egymás iránt. Kérlek, segíts, hogy a gyermekem összeszedje magát, és boldog legyen. Kérlek, segíts neki, hogy elfogadjon engem, és a körülményeimet. Arra kérlek, hogy Te és az Angyalok segítsetek nekünk elengedni minden neheztelést és haragot. Kérlek, segíts, hogy kapcsolatunk szeretetteljes és bensőséges legyen. Köszönöm Áldás.

Ima egy gyermek viselkedéséért

Mennyei Atyám- Istenem! Kérlek, segíts, hogy megértsem a gyermekemet. Kérlek, vedd őt körbe szeretettel, bölcsességgel és intelligenciával. Kérlek, segítsd a gyermekemet, hogy felelősséget vállaljon viselkedéséért. Vezesd őt, hogy ne félelmen, hanem szereteten alapuló, intelligens döntéseket hozzon. Kérlek, Téged és Mihály Arkangyalt, hogy tisztítsátok meg őt minden alacsonyrezgésű negatív energiától, ami boldogsága útjában állhat. Köszönöm, Áldás.

Ima a fogantatásért

Mennyei Atyánk- Szeretett Teremtőnk! Olyan sok szeretet van bennünk, és párommal szeretnénk ezt a szeretetet egy kisbabával megosztani. Adj egy kis életet ide a földre, hálásak leszünk érte mindörökre. Küldd el hozzánk, ragyogja be életünk, tegye szebbé teljessé szerelmünk. Kérünk add, hogy vágyunk ne csak álom legyen, szépítse még szebbé az életet. Egy édes gyermek, ki feledtetné a gondokat, s ünnepnapokká varázsolná a hétköznapokat. Érte érdemes élni, hogy átélhessük a csodát, mely elkísér, egy hosszú életen át. Kérünk téged és az Angyalokat, segítsetek nekünk, hogy megfoganjon a gyermek. Kérünk, küld el az egyik legragyogóbb, legvidámabb lelket az életünkbe, hogy szívem alatt hordhassam, ő lehessem a gyermekünk, s a két szív együtt dobbanjon odabent. Köszönjük, Áldás.

Ima életcélunk megtalálásáért

Mindenkinek, aki fentről vigyáz rám. Azt hiszem elfelejtettem mennyei életcélomat, és kérem a segítségeteket, hogy visszaemlékezhessek arra, miért jöttem el ide ez alkalommal. Kész vagyok elengedni minden félelmet, ami megakadályoz abban, hogy visszaemlékezzek életcélomra, a sikertől és bukástól való félelmet is beleértve. Tudom, hogy képes vagyok betölteni feladatomat, és kérem a folyamatos vezettetést, hogy megtaláljam, azt az utat, amelyen örül a szívem, lelkem. Kérlek, segítsetek felismernem a különbséget az öröm és a félelem között, hogy értelmes cselekedeteimmel szolgálhassak másokat, és örömet hozhassak önmagam számára. Köszönöm, Áldás.

Ima az anyagi biztonságért

Mennyei Atyám! Tudom, hogy Te vagy a végtelen forrása minden jónak, és hogy Te ellátsz engem mindennel, minden tekintetben, amire csak szükségem van. Kérlek, segíts eloszlatni azokat a félelmeket, negatív érzéseket, amelyek megakadályoznak engem abban, hogy elfogadjam ajándékaidat. Kérlek, segíts, hogy átéljem a béke, hála, és az anyagi biztonság állapotát, és hogy tudatában legyek annak, hogy én a Te gyermeked vagyok, akit Te csodálatos áldásaidban részesítesz. Nyitott vagyok és maradok az isteni vezettetésre, ami tévedhetetlenül vezet el engem olyan helyzetekhez, emberekhez, lehetőségekhez, amelyek részei az anyagi biztonságomat megteremtő tervnek. Most látom és érzem önmagam és mindenki mást, tökéletes anyagi biztonságban, és a szívem megtelik hálával és örömmel, a bőséges univerzum iránt, amit teremtettél. Köszönöm, Áldás.

Ima egy új munkahelyért

Szeretett Teremtőm! Tudom, hogy útmutatást adsz nekem egy új munkahely megtalálásához, és kérlek, segíts, hogy észrevegyem az ajtókat, amelyeket most nyitsz meg előttem. Kérlek, küldj nagyon világos, és egyértelmű jeleket, melyek elvezetnek engem az új munkahelyhez, ahol tehetségemet és érdeklődésemet értelmesen kamatoztathatom. Kérlek, segíts, hogy tudatában legyek annak, hogy megérdemlek egy csodálatos új munkahelyet, és nyugtasd meg a bennem lévő idegességet az interjúk alatt. Kérem, az Angyalok segítsenek önbizalmam és bátorságom megerősítésében, és segíts hogy abban a biztos tudatban legyek, hogy segítesz nekem. Köszönöm, Áldás.

Ima munkahelyi konfliktusok megoldására

Istenem. Az a leghőbb vágyam, hogy munkavégzés közben boldog legyek, és segítségedet kérem, hogy békét találhassak a munkámban. Kérlek, segíts, hogy megértsenek, és hogy én is mindenkit megértsek, akivel kapcsolatban kerülök a munkám során. Kérlek, szabadíts meg minden félelemtől, ami konfliktusokhoz vezet munkahelyi kapcsolataimban. Kérlek, Te és az Angyalok vezessetek olyan munkakörökhöz és feladatokhoz, amelyek megfelelnek képességeimnek, és érdeklődésemnek. Minden reggel boldogan ébredek fel, nyugalom és szeretet, költözik szívemben, amikor dolgozni indulok, mert tudom, hogy minden percben velem vagytok. Köszönöm, Áldás.

Ima új barátokért

Drága Istenem! Látom magamat, amint szerető barátok vesznek körül, akikkel sok mindenben közös az érdeklődésünk. Érzem új barátságok jelenetét hozzám hasonló lelkületű emberekkel, és a Te segítségedet kérem abban, hogy ez a látomás valóra váljon. Kérlek, vezess engem, hogy megismerkedhessek olyan emberekkel, akik pozitívak, spirituális érdeklődésűek, fontos számukra az egészség, és szórakoztatóak. Kérlek, segíts tudatosítani magamban, hogy megérdemlem ezeknek az új barátoknak a figyelmét és szeretetét. Köszönöm, Áldás.

Ima egy véget érő barátságért

Mennyei Atyám – Istenem! Mélyen belül tudom, hogy barátságom X.Y.-nal lejárt. Kérlek, segíts, hogy ezt az átalakulást méltósággal és békében fogadjam el. Kérlek Téged, és az Angyalokat segítsetek, hogy szeretetteljesen tudjak őszinte lenni, magammal, és barátommal szemben egyaránt. Segíts, hogy hű legyek önmagamhoz, hogy tetteim szeretetből, és ne félelemből, bűntudatból, vagy kötelességérzetből fakadjanak. Kérlek, vigasztald meg barátomat, hogy mindketten pozitívan tudjuk elfogadni ezt a változást. Köszönöm, Áldás.

Ima az egészséges táplálkozásért

Kedves Angyalok! Kérlek, vegyetek engem körül gyógyító energiátokkal, és segítsetek, hogy elmúljon az egészségtelen ételek és italok iránti vágyódásom. Kérlek, szűnjön meg s mérgező anyagok iránti vágyam, segítsetek abban, hogy egészségesen akarjak élni és étkezni. Vezessetek engem vásárláskor, az ételek előkészítésekor és az étkezések alatt, és mutassátok meg, hogyan élhetek anélkül, hogy szennyezném önmagamat és környezetemet. Hálával és szeretettel köszönöm nektek. Áldás.

Ima a súly és étvágy csökkentésére

Istenem! Ma elhatároztam, hogy csakis egészségesen, könnyű ételeket és italokat kívánok meg. Kész vagyok elengedni minden, félelmet, ami a túlevést okozza nálam. Tudom, hogy Te vezetsz engem életem minden pillanatában. Akkor is, amikor eszem és iszom. Kérlek továbbra is, áldj, meg isteni bölcsességeddel és békéddel, hogy minden étellel és itallal kapcsolatos döntésemet magasabb énemmel hozzam meg. Köszönöm, Áldás.

Ima fizikai egészségért

Istenem! Kérlek, segíts hogy motivált legyek testem jó állapotban tartásához. Segítségedet kérem, hogy véghezvigyem elhatározásomat abban, hogy egészségesen eszem, eleget mozgok, és eleget pihenek. Segíts, hogy higgyek benne, hogy képes vagyok elérni és fenntartani a fizikai egészség állapotát. Vezess engem, hogy megtaláljam a legjobb módját annak, hogy magammal törődjek. Ha csökken a lelkesedésem, vagy halogatni kezdem a dolgokat, segíts, hogy megerősítsem szándékomat. Köszönöm, Áldás.

Ima a nyugodt éjszakáért

Teremtőm, Istenem! Kérlek, segíts, hogy pihentető, mély álmom legyen ma éjjel. Kérek egy-egy őrzőangyalt otthonom északi, déli, keleti és nyugati oldalára az éjszaka idejére. Köszönöm, hogy otthonomat körülveszi óvó szereteted fehér fénye. Kész vagyok átengedni neked és az Angyaloknak minden aggodalmamat és félelmemet. Kérlek, küldj megnyugtató Angyalokat, hogy csodálatosan pihentető éjszakám legyen. Köszönöm Áldás.

Függőségek gyógyítása

Szeretett Istenem, Szent Lélek és Angyalok! Tudom, hogy a függőségi vágyak valójában az Isteni szeretet utáni vágyat mutatják. Kérlek, segíts, hogy érezzem, amint betölt a Te örökké jelenlevő szereteted. Kész vagyok elengedni minden félelmet, ami meggátol abban, hogy tudatosan átéljem szeretetedet. Kérlek, tisztíts ki belőlem minden hiedelmet, mintát, érzést, és gondolatot, ami függőségemet okozza. Kérlek, vezess el olyan emberekhez, helyzetekhez, és tapasztalatokhoz, amelyek támogatják azt a vágyamat, hogy függőség nélkül, szabadon éljek. Átnyújtom neked minden függőségemet, és kérek külön Angyalokat, hogy körülvegyenek engem az egészség és béke fehér fényével. Kérlek, segíts nekem most, és mindig. Áldás.

Ima egy állat gyógyulásáért

Szeretett Istenem. Kérlek, hogy Te, és Ariel Arkangyal vegyétek körül a /kiskutyámat, kiscicámat / gyógyító szeretetekkel. Segítsetek, hogy én is, és az állat is a lehető leghamarabb megnyugodjunk, hogy a gyógyulás megtörténhessen. Kérlek, tegyetek csodát, segítsetek, hogy legyen hitem és bizalmam, hogy megtapasztalhassuk szereteteket most azonnal. Köszönöm. Áldás.

Ima egy elveszett állatért

Szeretett Istenem. Tudom, hogy senki, és semmi nem veszhet el igazából, hiszen te mindenütt jelen vagy, és mindent és mindenkit látsz. Tudom, hogy semmi sem veszett el Isten szemében. Kérlek, hogy Te, Mihály Arkangyal, és Őrangyalom, segítsenek, hogy újra együtt lehessünk az imádott / kiskutyámmal, kiscicámmal…/. Kérem az állat Őrangyalait, küldjenek egy jelet, hogy a lehető leghamarabb megtalálhassam. Most megnyugszom, mert tudom, hogy Isten, az Angyalok, és felsőbb énem már együtt vannak vele. Köszönöm, Áldás.

Ima gyász és a bánatból való kigyógyulásért

Szeretett Istenem, Azrael Arkangyal! Tudom, hogy akit szeretek, otthon van a mennyekben veletek. Kérlek, vigyázzatok rá, emeljétek fel őt szeretetetekkel. Kérlek, vezessétek a fény felé, hogy békére leljen a menny oltalmában, beilleszkedjen az otthoni világba. Kérlek, mellém is küldjetek Angyalokat, és segítsetek, hogy elengedjem szomorúságomat és enyhítsétek k fájdalmamat. Tudom, hogy semmi nem lesz olyan, mint azelőtt ezért kérlek, segítsetek, hogy én is megnyugvásra leljek, kigyógyuljak fájdalmas érzéseimből, legyen hogy visszatérhessek a mindennapi életbe, hiszen az itt maradt szeretteimnek szükségük van rám. Köszönöm, Áldás.